Sådan støtter du Merkur Fonden

Du eller din virksomhed kan støtte Merkur Fondens arbejde ved at donere et beløb enten direkte til Merkur Fonden eller ved at øremærke din donation til et særligt projekt.

Merkur Fonden giver dig mulighed for at understøtte projekter, der gør en forskel, uanset om gaven er stor eller lille. Når du donerer et beløb til Merkur Fonden støtter du projekter, der falder inden for fondens virkefelt - og som fonden beslutter at støtte. Læs mere om, hvad Merkur Fonden støtter.

Donér til Merkur Fonden på flere måder

Med MobilePay kan du sende et beløb direkte fra mobilen. Send blot det ønskede beløb til telefonnummer    12036. Husk at skrive dit ønske til brugen af pengene, hvis du vil øremærke.

MobilePay har tidligere tilbudt en automatisk skatteindberetning af donationer. Det gør de ikke længere. Derfor tilbyder Merkur Fonden ikke længere skattefradrag for indbebetalinger, der sker via MobilePay. 

Ønsker du fradrag for din betaling, så donér på en af nedenstående måder:

Konto-til-konto overførsel

Du kan overføre det ønskede gavebeløb direkte fra din netbank til konto 8401 1016064. Husk da at skrive dit CPR-nr. i indbetalingen. Vi bruger det til indberetning til Skat. Denne konto skal du bruge, hvis du ønsker, at Merkur Fonden skal udlodde gaven efter sit formål.

Direkte på hjemmesiden

Gavebeløbet kan desuden sendes via menuen herunder. Her kan du vælge at støtte et fokusprojekt eller vælge "Støt Merkur Fondens arbejde", hvis du ønsker, at Merkur Fonden skal stå for uddelingen.
Vi vil under alle omstændigheder betragte gaven som værende bestemt for uddeling, og gaven vil således ikke blive tillagt fondens grundkapital.

For at fratrække gavebeløbet på din selvangivelse skal du indtaste dit CPR- eller CVR-nummer. Dermed kan Merkur Fonden indberette dit bidrag til SKAT. Merkur Fonden videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre.

Indtaster du dine oplysninger herunder og klikker på "Giv donation!", bliver du viderestillet til vores online betalingsløsning til Dankort. Der er ingen fortrydelsesret, når først donationen er gået igennem.