Papuakids yder ubeskåret økonomisk og materiel støtte til den lokale organisation Yapukepa, der bl.a. driver børnehjemmene Hawai og Polomo.

 

Papuakids

Papuakids er en mindre dansk forening, der arbejder for at støtte udsatte børn og unge i den indonesiske provins Vest Papua. Foreningen yder ubeskåret økonomisk og materiel støtte til den lokale organisation Yapukepa, der driver børnehjemmene Hawai og Polomo.

Papuakids har valgt at fokusere på uddannelse, sundhed samt økonomisk bæredygtighed.
Papuakids har således givet støtte til skolegang, etablering og opstart af sundhedsklinikken Robertus, samt givet støtte til køretøjer, der kan anvendes til udlejningsformål, hvilket kan være med til at sikre en øget økonomisk bæredygtighed for børnehjemmene.

På sigt ønsker Papuakids, at de to børnehjem skal være bæredygtige institutioner, der løbende vil være i stand til at begrænse provinsens stigende gadebørns-problematik og samtidig tilbyde et hjem og en uddannelse for hjemløse og forældreløse børn.

Støtten fra Merkur Fonden

Merkur Fonden har været med til at finansiere opførelsen af den nybyggede skole ”Sct. Antonius College”. Skolen sikrer alle børnene på børnehjemmene en grunduddannelse.

Ud over skolen har Merkur Fonden været med til at støtte sundhedsklinikken ”Robertus”, der giver børnehjemsbørnene og det omkringliggende samfund adgang til læge og medicin, og hvor de kan blive behandlet for typiske sygdomme, såsom malaria, tuberkulose og infektioner. Den seneste investering har været et mikroskop, som gør at de kan analysere blodprøverne direkte på sundhedsklinikken og derved med det samme give svar om blandt andet malaria.

Papuakids’ samarbejdsorganisation YaPuKePa arbejder for øget økonomisk bæredygtighed, så de ikke forsat er afhængige af udenlandske donationer, men kan skaffe kapital gennem egne projekter, der er forankret i det papuanske samfund. Det seneste indkomstgenerende projekt som Papuakids og Merkur Fonden har været med til at støtte er en murstensfabrik, hvor de producere mursten, som de med succes sælger på det opadgående papuanske byggemarked.

Læs mere om Papuakids