Fokusprojekter

Fokusprojekter hos Merkur Fonden er projekter, som bidragsydere har vist interesse i at støtte mere kontinuerligt – altså over en længere periode. Merkur Fonden har efter aftale med initiativtagerne bag disse projekter, udvalgt nogle af projekterne til fokusprojekter.

Samarbejdet om fokusprojekterne betyder, at projekterne normalt modtager bevillinger, der er større end de 3-5000 kr., som Merkur Fonden sædvanligvis har mulighed for at uddele. Uddelingernes størrelse afhænger af de donationer med ønske om at støtte de enkelte fokusprojekter, Merkur Fonden modtager. Ud fra erfaringen kan vi dog oplyse, at det f.eks. er meget sjældent, at vi har kunnet give mere end 50.000 kr. til et projekt ved en uddeling.

Fokusprojekterne drives typisk af en mindre, frivillig organisation eller forening, så administrationsomkostningerne holdes på et lavt niveau.

Fonden forventer, at projektets organisation arbejder aktivt med at sprede kendskabet til sin virksomhed og dermed mobilisere støtte fra donorer.

Selvom Merkur Fonden lægger vægt på, at fondens bidrag er væsentlige for virkeliggørelsen af projekterne, kan støtten fra Merkur Fonden godt kombineres med andre fondsmidler.

Aktuelle fokusprojekter:

Projektoversigt
Audonicon
Audonicon er et moderne kulturhus, som bl.a. danner rammen for Rudolf Steiner-læreruddannelsen, et bibliotek samt en lang række kulturelle begivenheder.
Projektoversigt
Biodynamisk Forskningsforening
Hvad er egentlig kvaliteten af de fødevarer, vi lægger i kurven i supermarkedet? Er økologiske og biodynamiske fødevarer egentlig sundere end konventionelle?
Projektoversigt
Kologh Naba
Kologh Naba skaber bedre livsvilkår for medlemmerne i Burkina Faso ved at lære dem et håndværk og dernæst sælge deres produkter.
Projektoversigt
Marafiki - Østafrikas Venner
Marafiki - Østafrikas Venner støtter aktiviteter med et socialt formål inden for uddannelse, sundhed, børn og unge i Østafrika.
Projektoversigt
Red børnene i Gorom-Gorom
Red børnene i Gorom-Gorom arbejder for at skaffe trængende børn i Burkina Faso mad, tøj, medicin, skolegang/uddannelse og andre livsfornødenheder.
Projektoversigt
Sanduko
Foreningen Sanduko er en hjælpeorganisation, der støtter socialt baserede initiativer inden for undervisning og uddannelse - særligt initiativer med baggrund i waldorfpædagogikken.
Projektoversigt
Bæredygtig Byudvikling
Et nyt fokusprojekt for Merkur Fonden er bæredygtig byudvikling. Dette fokusprojekt skal opfattes som en ”paraply” over forskellige projekter, drevet af forskellige personer og organisationer – og adskiller sig på denne måde fra de øvrige fokusprojekter, som Merkur Fonden støtter.