Fonden støtter

Merkur Fonden støtter projekter, der er værdiskabende og bæredygtige for samfundet på langt sigt.
Samtidig skal støtten fra Merkur Fonden være af afgørende betydning for projektets gennemførelse. Det betyder, at fonden støtter dér, hvor støtten virkelig gør en forskel.

Projekterne kan inddeles under fire forskellige temaer.

Socialt arbejde og uddannelse: Giv mennesker muligheder

Små frivillige organisationer udfører et stort og meget konkret arbejde, ofte centreret på ganske bestemte steder, f.eks. udviklingen af en hel landsby eller en konkret skole, som personerne bag den pågældende organisation har fået et direkte forhold til. Det kan også være et bestemt problem, der adresseres, f.eks. borgerrettigheder eller flygtninges rettigheder. Eller det kan være ildsjæle, som danner nye fællesskaber og dermed bidrager til en socialt bæredygtig udvikling.

Forskning: Tænk nyt og skab nye muligheder

Der udføres banebrydende forskning af pionerer, som har svært ved at få tildelt forskningsmidler i de etablerede systemer. Ofte er der behov for at kvalificere en ny idé, en ny metode eller et nyt grundsyn, således at potentialet fremstår klarere og derfor kan danne baggrund for at søge større midler hos andre fonde eller forskningspuljer. Selv med ret små midler er det muligt at tage de første skridt. Merkur Fonden har støttet forskning i fødevarekvalitet og har dermed medvirket til, at metoderne biokrystallisation og vitalitets-test har opnået en højere grad af anerkendelse, ligesom en række videre forskningsperspektiver har åbnet sig.

Økologi og sundhed: At arbejde med og ikke imod naturen

Vores produktionsmetoders indflydelse på kommende generationers muligheder har aldrig stået så klart som nu. Indflydelsen på såvel planetens som den enkeltes sundhed er til at tage og føle på. Vi bliver nødt til at lære, hvordan vi skal håndtere ressourcerne, så de kan opretholdes for fremtiden i stedet for at udpines, og vi skal lære nye livsformer, som ikke belaster kimaet eller miljøet. Merkur Fonden har støttet initiativer, som enten har oplysningskarakter eller som er praktiske eksperimenter i retning af at leve mere i overensstemmelse med planetens muligheder og begrænsninger, både i byen og på landet. Konkrete projekter med det formål at fremme en miljømæssigt bæredygtig byudvikling hører også med i dette billede.

Kunst og kultur: Giv plads til det nye og eksperimenterende

Det er ikke let at slå igennem som kunstner – de fleste efterspørger dem, der allerede har fået sig et navn. Merkur Fonden støtter initiativer, hvor man formidler kunst og kultur på nye måder, f.eks. til grupper, der måske ikke normalt møder et teaterstykke eller et digt. Der ligger et stort element af frivilligt arbejde i sådanne projekter og ofte bidrager projekterne til en kulturelt bæredygtig udvikling.