Vedtægter for Merkur Fonden

Merkur Fondens formål er at støtte almenvelgørende formål, herunder - men ikke begrænset til - at yde og formidle støtte til sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, samt til forskningsmæssige, sundhedsfremmende, humanitære, undervisningsmæssige eller økologiske initiativer.

Du kan hente Merkur Fondens vedtægter her