Årsregnskab 2018

Fonden har aflagt sit årsregnskab for 2018.

Hensigten med Merkur Fonden er uændret at have en organisation, der kan arbejde med gaver på samme måde som Merkur Andelskasse arbejder med ind- og udlån og investeringer – dvs. ud fra de samme grundlæggende værdier. Andelskassen og Merkur Fondens vision er at skabe en samlet pengeformidlingsvirksomhed, der rådgiver om og formidler gave-, opsparings- og investeringsmidler. I denne samlede pengeformidlingsvirksomhed er det Fondens særlige opgave at beskæftige sig med gavepenge og formidle disse til aktiviteter, der har særlig gavn af gaver og med dem kan skabe aktiviteter, der har en særligt langsigtet virkning i samfundet.

Fonden uddeler mest mulig af de indkomne gaver, og det samlede gavebeløb er også stort i sammenligning med den relativt beskedne grundkapital – men det er altså også meningen.

I de 21 år, Merkur Fonden har eksisteret, er der uddelt næsten 9 mio. kr. til 163 forskellige projekter, heraf går en ret stor del til udvalgte fokusprojekter, som vi følger i en årrække, men hvert år gives der også mindre donationer til typisk 10-12 projekter.

I 2018 gennemførte Merkur Fonden for første gang et crowdfunding-projekt sammen med Finn Nørgaard Foreningen.

Læs mere om Fonden i årsberetningen her