Hvorfor give en gave?

Grundlaget for Merkur Fondens virke er tanken om, at man ved at give gaver til velgørende formål, baseret på nytænkning og inspiration, sætter en virkning i gang, som i sidste ende giver livskvalitet og overskud for samfundet.

Gaver og donationer har en anden økonomisk virkning end et lån eller en investering. Pengene skal ikke betales tilbage. Gaven er en økonomisk frisætning, og har en helt anden mulighed for at være langsigtet gennem den værdi, den kan skabe.

Gaver til kultur og undervisning udvikler f.eks. menneskers evner og kreativitet, hvilket både erhvervslivet og samfundet som helhed er helt afhængige af.

Gaver til fri forskning er en forudsætning for, at der skabes basal ny viden - i modsætning til den kortsigtede løsning det er at bestille forhåndsskitserede resultater hos forskerne.

De forskellige rigdomme, vi råder over i dag, skyldes i høj grad tidligere tiders gaver. Fremtidige værdier vil blive skabt ud fra nutidens gaver, hvad enten gaverne er givet frivilligt eller er ”tvangsgaver” i form af skat. For både private og erhvervslivet kan det i dette perspektiv være meningsfuldt at bidrage – også udover skatten.

Støt Merkur Fonden