Merkur Fondens bestyrelse

Merkur Fonden ledes af en bestyrelse på fem personer, som mødes 4-6 gange om året. På møderne besluttes bl.a. hvilke projekter og formål, fonden ønsker at støtte.

Få administrative udgifter

Bestyrelsesmedlemmernes arbejde er ulønnet og karakteriseret ved, at bestyrelsesmedlemmerne deler de grundlæggende værdier, som er udgangspunkt for fondens virke.
At bestyrelsesmedlemmerne arbejder ulønnet betyder, at der kun er ganske få administrative udgifter forbundet med Merkur Fondens arbejde.

Merkur Fondens bestyrelse er:

 

Anke Stubsgaard

Anke Stubsgaard, formand

 Mikrobiolog, konsulent; medlem af Merkur Andelskasses bestyrelse.

 

 

Bella Trier, næstformand

Specialkonsulent, Cand. Comm.  

 

Morten GungeMorten Gunge

Morten GungeMorten Gunge 

Arkitekt MAA, tidligere mangeårig formand for Merkur Andelskasse og Merkur Fonden

   

Jes Møller

Civilingeniør, konsulent i byudvikling

 

 

Helene Bjerre-Nielsen

Ingeniør, direktør i Chora 2030, bestyrelsesmedlem i Dansk Økojord A/S og medstifter af og bestyrelsesmedlem i foreningen Andelsgaarde

 

Merkur Fondens daglige administration udgøres af:

 

Lars Pehrson, administrator

Adm. direktør for Merkur Andelskasse

  

Kirsten Arup

Projektmedarbejder i Merkur Andelskasse