Om Merkur Fonden

Merkur Fonden er en almennyttig fond stiftet af Merkur Andelskasse i 1998.

Hensigten med Merkur Fonden er at arbejde med gaver på tilsvarende måde som Merkur Andelskasse arbejder med ind- og udlån - hvor værdi ikke kun opgøres i penge, men også i forhold til menneskelig, miljømæssig og samfundsmæssig bæredygtighed.

Fonden er et tilbud til alle, der ønsker at donere eller testamentere en mindre eller større sum penge, og som samtidig vil benytte fondens kendskab til sociale, miljømæssige og samfundsmæssige potentialer, når pengene skal formidles.

Merkur Fonden gør en forskel

Merkur Fonden lægger vægt på, at de støttede projekter er værdiskabende og bæredygtige for samfundet på langt sigt. Samtidig skal støtten fra Merkur Fonden være af afgørende betydning for projektets gennemførelse. Det betyder, at fonden støtter dér, hvor støtten virkelig gør en forskel.

Økonomisk frirum

Merkur Fonden vil gennem sin støtte til velgørende formål gerne medvirke til at skabe et økonomisk frirum for de projekter, fonden støtter. Det betyder, at fondens støtte skal give plads til fornyelse og udvikling inden for de støttede projekter, hvad enten det drejer sig om forskning i fødevarekvalitet, om børns udvikling og skolegang eller andre sociale, humanitære, kunstneriske og kulturelle initiativer.

Se hvilke projekter Merkur Fonden har støttet
Ansøg om støtte