Ansøg Merkur Fonden om støtte

Merkur Fonden støtter projekter, der er værdiskabende og bæredygtige for samfundet på langt sigt.
Samtidig skal støtten fra Merkur Fonden være af afgørende betydning for projektets gennemførelse. Det betyder, at fonden støtter dér, hvor støtten virkelig gør en forskel.

Se hvilke projekter Merkur Fonden tidligere har støttet.

Kriterier for tildeling af støtte

Gaver fra Merkur Fonden uddeles efter principper om menneskelig, miljømæssig og samfundsmæssig bæredygtighed. Vi prioriterer projekter, der er baseret på frivilligt arbejde, dvs. vi lægger vægt på, at støtten ikke går til løn til dem, der skal udføre projektet.

Her støtter fonden ikke

For tiden kan vi ikke påtage os at støtte:

  • Individuelle studieformål, herunder også PhD-projekter
  • Individuelle socialt eller helbredsmæssigt begrundede formål
  • Studierejser, såvel individuelle som grupper
  • Ansøgers egne omkostninger i forbindelse med frivilligt arbejde støttes normalt ikke
  • Etablering af virksomheder eller institutioner, hvor der efterfølgende tænkes en indtægtsdækket drift.

Vi får flere ansøgninger, end vi kan imødekomme.

Merkur Fondens støtte går overvejende til disse fokusprojekter (se mere under fokusprojekter). I foreløbigt begrænset omfang ydes der støtte til andre projekter, typisk 3.000 – 5.000 kr. 

Merkur Fonden giver overvejende - men ikke udelukkende - til projekter, som ikke selv er berettiget til skattefradrag efter Ligningslovens §8A.

Sådan ansøger du om støtte

Hvis du vil søge om støtte fra Merkur Fonden, skal du sende en ansøgning til fonden. Merkur Fonden modtager helst ansøgninger via mail og besvarer kun ansøgninger elektronisk. Vi beder alle ansøgere om at udfylde vores ansøgningsskema.

Hent Merkur Fondens ansøgningsskema

Merkur Fondens bestyrelse behandler ansøgningerne på det førstkommende bestyrelsesmøde, fra vi modtager ansøgningen. For at sikre grundig behandling skal vi dog modtage ansøgningen i god tid før bestyrelsesmødet.

Næste møde afholdes 26. august. Ansøgningsfrist 12. august.

Send din ansøgning pr. mail til merkurfonden@merkur.dk