Solens Børn arbejder for at forbedre vilkårene for fattige og udsatte børn og unge i Cusco, Peru.

Solens Børn

Merkur Fonden har udvalgt et antal projekter, som fonden ønsker at følge og støtte over en længere periode. Solens Børn er et af disse fokusprojekter.

Solens Børn er en dansk velgørenhedsforening, der blev stiftet i april 2002 af danskeren Jens Laurits Sørensen.

Foreningens formål er at støtte fattige og udsatte børn og unge af overvejende indiansk oprindelse i Cusco, Peru. Dette finder sted i nært samarbejde med lokale myndigheder, virksomheder, institutioner og enkeltpersoner.

Kreativt værested for gadebørn

Solens Børn støtter bl.a. projektet Inti Runakunaq Wasin (IRW), der betyder Solfolkets Hus.
IRW er et åbent kreativt værested for indianske gadebørn i Cusco´s fattigste bydel. Det ligger tæt ved byens centrum, hvor mange af børnene færdes. Der kommer dagligt mellem 50 og 80 børn for at få mad, tøj og undervisning i bl.a. læderarbejde, musik, træsløjd, håndarbejde, madlavning og maling. De lærer også at læse og skrive.

Værestedets målsætning er at hjælpe børnene med at udvikle deres egne evner og muligheder, for der igennem at give dem selvtillid og selvværd.

Stedet drives af 11 frivillige peruvianere, som i det daglige arbejde ledes og inspireres af projektets bestyrelse. Der er endvidere tilknyttet en psykolog.

Støtten fra Merkur Fonden

Merkur Fonden har gennem årene med mange menneskers hjælp støttet arbejdet i værestedet Inti Runakunaq Wasin og dermed bidraget til stedets drift og udvikling.

Læs mere om Solens Børn

Læs mere om, hvordan du støtter et fokusprojekt som Solens Børn