Næste bestyrelsesmøde

Ansøgninger, som ønskes behandlet af Merkur Fonden, skal være Fonden i hænde senest 6.12.2019.