Ansøgning om støtte

Hvis du vil søge om støtte fra Merkur Fonden, skal du sende en ansøgning til fondens bestyrelse. Ved hjælp af dette ansøgningsskema kan du se, hvilke oplysninger vi beder om for at kunne behandle ansøgningen.

Kriterier for tildeling af støtte

Gaver fra Merkur Fonden uddeles efter principper om menneskelig, miljømæssig og samfundsmæssig bæredygtighed. Læs mere om kriterier for tildeling af støtte.

Ansøgningsfrist

Fonden behandler ansøgningerne på det førstkommende bestyrelsesmøde fra vi modtager ansøgningen. For at sikre grundig behandling skal vi dog modtage ansøgningen senest en måned før bestyrelsesmødet. Dato for møde og ansøgningsfrist findes på forsiden.

Ansøg

Send din ansøgning pr. post eller pr. mail til

Merkur Fonden

Vesterbrogade 40, 1

1620 København V

merkurfonden@merkur.dk

 

Vi får flere ansøgninger, end vi kan imødekomme
Merkur Fondens støtte går overvejende til en række fokusprojekter – p.t. indenfor fri forskning og udviklingsprojekter i Afrika og Latinamerika. I foreløbigt begrænset omfang ydes der støtte til andre projekter, typisk 3.000 – 5.000 kr.
Se oversigt over uddelte midler


Her støtter Fonden ikke

For tiden kan vi ikke påtage os at støtte:

  • individuelle studieformål (legater til studieophold, phd-projekter etc.)
  • studierejser, såvel individuelle som grupper
  • etablering af virksomheder eller institutioner, hvor der efterfølgende tænkes en indtægtsdækket drift. Støtte til grundkapitalen i selvejende institutioner har dog været mulig i enkelte tilfælde.